Wandeling KS4

KS4
Een wandeling naar Baasem en weer terug – 5,5 km (+/- 1½ uur)

 1. Verlaat het park door de hoofdingang. Bij de brede haarspeldbocht in de toegangsweg, linksaf omhoog.
 2. Eerst aftakking naar rechts oplopen (bij een hutje met een oud toilet waarop H en D). Hier rechtsaf houten bruggetje over, omhoog (vanaf hier een prachtig uitzicht op het burchtcomplex van Kronenburg).
 3. Linksaf, verder omhoog naar een openbaar toilet bij de parkeerplaats. Hier linksaf.
 4. Bij splitsing van wegen, omhoog door de Gerichtsstrasse.
 5. Na huisnummer 14 rechtsaf richting Baasem.
 6. Voorbij een kruisbeeld linksaf (Baasem is hiervandaan al te zien). Rechtdoor op de kerktoren van Baasem aanlopen.
 7. Bij de kerk van Baasem aangekomen, rechtsaf over het kerkhof heen, rechts om de kerk heen, trap afdalen (De kerk van Baasem is, indien geopend, het bekijken waard. Oorspronkelijk was dit een romaanse kerk uit de 12e eeuw. In de 15e eeuw werd deze echter in laat-gotische stijl omgebouwd. De kerk is aan de geboorte van Maria gewijd.Het laat-renaissancistische Maria-altaar (1625) bezit naast een mooie Madonna, een reliëf dat rijk is aan figuren.
  De kerk heeft een gotische ruimtewerking en bestaat uit twee parallelle schepen met prachtig gewelven). Onderaan de trap linksaf.
 8. Weer bij de straat gekomen rechtsaf. Op viersprong rechtdoor. Direct daarna op driesprong rechts omhoog.
 9. Bij kruising met voorrangsweg, rechtdoor.
 10. Bij splitsing met bomen op grasveld en bankje, linksaf naar beneden.
 11. Op viersprong rechtdoor.
 12. Op driesprong rechtdoor (richting Doppelkalkofen P). Loop boven langs de gerestaureerde kalkovens; een smal paadje leidt om de kalkovens heen naar de weg. Voor de kalkovens heen (let hier op het informatiebord over de kalkovens over dit stukje industrieel verleden; tot in de tweede helft van de vorige eeuw werd hier nog kalk gebrand). Op de weg rechtsaf .
 13. Aan het einde van het trottoir rechtsaf. Het graspad op dat boven de weg er parallel aan verloopt (onder de hoogspanningskabels door).
 14. Na weiland (uitzicht op burchtcomplex Kronenburg) aan de rechterkant, linksaf het asfaltweggetje af. Deze weg komt uit in een haarspeldbocht. Hier rechtsaf omhoog.
 15. Bij de eerste bocht naar rechts, linksaf onverhard pad.
 16. Dit pad komt uit bij de ingang van het park Kronenburger See.
  Veel wandelplezier,
  Henny en Hans van Leeuwen
  (Onderweg, geen horeca, dus neem iets mee om te eten en/of te drinken)